Bomenbeleidsplan

Omschrijving

 

De bomen langs onze wegen worden in de toekomst niet zomaar gekozen. We willen een planmatige en duurzame weg uitstippelen voor de toekomst van individueel beheerde bomen. Daarom is een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een ‘bomenbeleidsplan straat- en laanbomen’.

Dit plan zet op een planmatige en duurzame wijze de weg uit . Het focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand (onderhoud en bescherming) als op het uitbreiden ervan (aanleg en aanplant). 

Een bomenplan maakt het beleid en beheer concreet, transparant en duurzaam. Het biedt garanties voor het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand, onderbouwt de budgettering voor het bomenbeheer en biedt inzicht in de nodige werkorganisatie, capaciteit en planning. Het bomenplan zet een stabiele en doelgerichte koers uit  voor een lange termijn.

Wat gaan we doen?

INVENTARISEREN van alle straat- en laanbomen op ons grondgebied in een bewerkbare gis kaart met duidelijke info achter. Gezondheidstoestand, inheems of uitheems, co2 reductie,….. Hieraan zal ook een soort ‘klimaatscore’ gekoppeld worden.

BELEIDSPLAN toekomst, wat te doen bij nieuwe wegenisaanleg (wat hoe en waar aanplanten, waar willen we met huidige bestand naartoe evolueren. Wat bij aanleg parkeerplaats, verbreden oprit, aanleg fietspad,…

BEHEERPLAN hoe welke straat op welke manier en wanneer snoeien, vervangen,…