Berchemstraat, Oudstrijdersstraat en H. Moeremanslaan te Dilbeek: Heraanleg openbare ruimte en aanleg gescheiden riolering

Wat gaan we doen?

Met de volledige herinrichting van de Berchemstraat en H. Moeremanslaan wensen we de openbare ruimte, niet enkel verkeersveiliger te maken maar ook kwalitatief en klimaatklaar op te waarderen. Naast de heraanleg van de openbare ruimte gaan we ook samen met onze gemeentelijke rioolbeheerder een nieuwe gescheiden riolering aanleggen, dit wil zeggen dat we het regenwater en het afvalwater van elkaar gaan scheiden. 

Zo zal er worden gewerkt naar een kwalitatieve nieuwe bovenbouw met grote aandacht voor leefbaarheid, ecologie en zwakke weggebruiker. En een geoptimaliseerde afwateringsstructuur. 

Het project omvat: 

  • Oudstrijdersstraat: tussen Sint-Alenalaan en Berchemstraat
  • Berchemstraat: tussen Spanjeberg en Baron de Vironlaan + tussen Baron de Vironlaan en brug over R0
  • H. Moeremanslaan: tussen Berchemstraat en Sint-Alenalaan

Neem zeker ook een kijkje op de projectpagina van het aangrenzende project: Baron de Vironlaan  

Waar staan we al?

Het bestek voor opmaak studie en ontwerp plannen werd opgemaakt en gegund aan studiebureau Lobelle. Onze wensen werden met hun volledig doorsproken waarna er een eerste schetsontwerp werd opgemaakt. Deze schetsontwerpen en impact van de werken werden reeds aan de bewoners en belanghebbende meegedeeld. Nu zijn we volop van start met de detaillering van de plannen en documenten

Wat doen we nu?

We zijn volop bezig met de technische haalbaarheid en uitwerking van het ontwerp. De verwerking van de input van opmerkingen en aandachtspunten uit de bewonersvergadering, waarvoor dank. Deze worden mee in het ontwerpbad genomen om zo te komen tot ons gedroomde leefbare ontwerp. 

De afkoppelingsdeskundige zal in de loop van maart/april 2022 bij iedere woonst langs gaan om de afkoppelingsstudie op te maken.

Het doel is om in 2024 de werken te kunnen starten, na de werken van de Baron De Vironlaan

 

Documenten

Presentatie infomoment