Beleid

Print

Voor de hele legislatuur wordt het beleid gevoerd aan de hand van een strategisch en financieel meerjarenplan. Daaruit vloeien de jaarlijkse actieplannen en budgetten voort.