belastingreglement op verharden, (ver)bouwen en uitbreiden