Arbeidscoaching

Wat

Het OCMW biedt via de dienst arbeidscoaching specifieke dienstverlening aan met het oog op tewerkstelling van cliënten.

 • Arbeidsbemiddeling
  De dienst arbeidscoaching begeleidt OCMW- cliënten bij het zoeken naar een passende opleiding en/of tewerkstelling. Deze ondersteuning kan bestaan uit:
  • samen onderzoeken wat de mogelijkheden en wensen zijn met betrekking tot tewerkstelling of opleiding
  • zoeken naar aangepaste opleidingen (taallessen, cursussen, via de VDAB, ORBEM)
  • hulp bij het solliciteren (CV opstellen, brieven schrijven, zoeken via het internet, kranten, inschrijving VDAB)
  • bemiddeling bij mogelijke werkgevers.
 • Omkadering tewerkstellingsprogramma’s
  • Het OCMW biedt cliënten de mogelijkheid om voor een bepaalde duur te worden tewerkgesteld binnen een welbepaald tewerkstellingsprogramma (bijvoorbeeld art 60 par. 7). Deze tewerkstelling kan plaatsvinden binnen het OCMW zelf, maar ook bij externe werkgevers waarmee we samenwerken.
  • De dienst arbeidscoaching staat in voor de begeleiding van de werknemer (op administratief vlak, sociaal vlak en vorming op de werkvloer) en de administratieve ondersteuning van de externe werkgever. Onze dienst is ook steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners.

Procedure

Na doorverwijzing door uw maatschappelijk werker zal de dienst arbeidscoaching u uitnodigen voor een gesprek.

Op basis van dit gesprek zal samen met u een traject uitgestippeld worden.