Aanpassingen aan het openbaar domein

Wat

Bij het bouwen of verbouwen van een woning of werken aan de tuin, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad, de openbare berm of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kunt bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het (deels) verharden van een berm, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ...

Zulke aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet zelf uitvoeren. U vraagt ze aan bij het gemeentebestuur.
Voor werken op privaat domein die een aanpassing vergen aan het openbaar domein, is bijna steeds een omgevingsvergunning vereist (bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning of aanleggen van een extra parkeerplaats in de voortuin).

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk in, vergezeld van volgende gegevens:

  • Het referentienummer van de afgeleverde omgevingsvergunning;
  • Foto’s die een totaalbeeld geven van de voortuin na (her)aanleg van de voortuin.

U dient uw aanvraag dus pas in nadat de werken in de voortuin zijn beëindigd. De aanpassingen aan het openbaar domein dienen immers aan te sluiten op de privaat uitgevoerde werken. De gemeente zal de aanpassingen enkel uitvoeren indien de werken vergund zijn (en uitgevoerd zijn conform de omgevingsvergunning).