Verzekering

Print

Je kind is verzekerd door de school voor ongevallen die gebeuren op school, tijdens schoolactiviteiten en uitstap, tijdens de voor- en naschoolse opvang en op weg naar school of naar huis. De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade, zoals beschadiging van kledij, pennenzak,….

Indien er zich een ongeval voordoet, worden de nodige papieren ingevuld door de school en meegegeven aan de ouders. Dit document, samen met een doktersattest van de eerste vaststellingen wordt bezorgd door de school aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens krijgen de ouders een dossiernummer van de aangifte en wordt alles rechtstreeks met de ouders afgehandeld.