Uitstappen

Print
Pedagogische uitstappen

Eén van de pijlers van onze schoolvisie is ‘de echte wereld in de klas’. Dit betekent dat wij regelmatig op stap gaan en in contact treden met de buitenwereld. Ook volgen wij voorstellingen uit het culturele aanbod van de “Westrand”. Sportdagen en schoolreizen staan eveneens jaarlijks op het programma. De bijdrage van ouders in deze pedagogische uitstappen worden betaald via de maximumfactuur (zie onderdeel ‘schoolkosten’).  

Zeeklassen

De leerlingen van het 6e leerjaar gaan op zeeklassen. De ouders betalen de som voor de leerlingen, maar er is een mooie bijdrage van het oudercomité en het schoolbestuur.