Uitstappen

Print
Pedagogische uitstappen

Eén van de pijlers van onze schoolvisie is ‘de echte wereld in de klas’. Dit betekent dat wij regelmatig op stap gaan en in contact treden met de buitenwereld. Ook volgen wij voorstellingen uit het culturele aanbod van de “Westrand”. Sportdagen en schoolreizen staan eveneens jaarlijks op het programma. De bijdrage van ouders in deze pedagogische uitstappen worden betaald via de maximumfactuur (zie onderdeel ‘schoolkosten’).  

Sneeuwklassen

De leerlingen van het 6e leerjaar gaan op sneeuwklassen, uiteraard onder voorbehoud van de coronamaatregelen. De exacte data liggen nog niet vast, maar zullen u zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. De totale prijs bedraagt 445 euro per leerling. De reële kost ligt heel wat hoger, maar er is een mooie bijdrage van het oudercomité en het schoolbestuur.

Het bedrag van 445 euro wordt gefactureerd in drie keer (september: 135 euro, oktober 155 euro, november: 155 euro).