Schoolorganisatie

Print
Schoolgegevens

Gemeentelijke basisschool ’t Keperke
Kleuter- en lagere school
Keperenbergstraat 37 A
1701 Itterbeek

Telefoon: 02 456 81 80

E-mail: secretariaat@keperke.be

Directeur: Kristof De Neyer

directie@keperke.be

Website: www.keperke.be
Facebook: www.facebook.be/keperke

Schoolbestuur

’t Keperke is een gemengde basisschool en behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Gemeentebestuur Dilbeek

Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
Tel.: 02 451 68 00

Schepen van onderwijs

De heer Luc Deleu
luc.deleu@dilbeek.be

Kind- en jongerenwelzijn

Dienst onderwijs
Tel.: 02 451 69 53
onderwijs@dilbeek.be

Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap die bestaat uit alle gemeentelijke scholen van Dilbeek.

OVSG (onderwijssecretariaat van steden en gemeenten)

Het schoolbestuur en het personeel laat zich begeleiden door OVSG. Wij volgen de leerplannen die opgesteld zijn door OVSG bij het nastreven van onze leerdoelstellingen. Deze leerplannen omvatten de volgende leergebieden:

  • Taal (Nederlands en Frans)
  • Wiskunde
  • Wereldoriëntatie
  • Muzische vorming
  • Lichamelijke opvoeding
  • Leergebiedoverschrijdend:
  • leren leren
  • sociale vaardigheden
  • ICT
Ondersteuningsnetwerk

De school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk “ONW Centrum”.  

Contactgegevens vindt u terug op www.onw-centrum.be.