Huiswerkbeleid

Print
1.Waarom huiswerk in De Klimop?

Huiswerk hoort bij het leven op school. Huiswerk leidt echter soms tot misverstanden, frustraties, werkdruk en stress. Daarom vinden wij het in De Klimop belangrijk om onze visie over huiswerk te verduidelijken. Het is belangrijk dat leerlingen en ouders goed weten wat er van hen verwacht wordt.

 • Via huiswerk leren onze leerlingen plannen en zelfstandig werken. Stapje per stapje willen wij leerlingen vaardiger maken om een taak alleen te kunnen maken. Op die manier werken de leerlingen aan een hun eigen positieve leer- en werkhouding.
 • Via het huiswerk zien ouders waarmee de kinderen bezig zijn in de klas. Onze leerlingen nemen zo een stukje mee naar huis. Huiswerk is een brug tussen school en thuis.
 • Huiswerk is ook een middel om bepaalde leerstof extra te oefenen, te automatiseren en vast te zetten.
 • Bij huiswerk is het niet de kwantiteit die telt, maar wel de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn!
 • Wij weten dat alle kinderen verschillend zijn en dat sommigen hierdoor meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan anderen. Met hun verschillen willen wij rekening houden. Dit wil niet zeggen dat alle taken verschillend zijn, maar soms zal een kind meer gebaat zijn bij een ‘huiswerk op maat’.
2.Wanneer huiswerk en hoe lang?
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1ste leerjaar x x   x x
2de leerjaar x x   x x
3de leerjaar x x   x x
4de leerjaar x x   x x
5de leerjaar x x   x x
6de leerjaar x x   x x

Alle kinderen krijgen dagelijks huiswerk. Enkel op woensdag is er geen huiswerk voorzien. In de hogere leerjaren kan het echter wel dat er tegen donderdag een les of taak gepland wordt. Die wordt dan altijd tijdig meegedeeld. Hiermee worden onze leerlingen aangespoord om hun werk te plannen. We voorzien een geleidelijke stijging in de hoeveelheid huiswerk naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten. Hieronder vindt u een overzicht van de tijd dat een leerling gemiddeld aan zijn huiswerk zou moeten spenderen.

 • 1ste leerjaar: 10 tot 20 minuten per dag waarvan zeker 10 minuten lezen
 • 2de leerjaar: 10 tot 20 minuten per dag waarvan zeker 10 minuten lezen
 • 3de leerjaar: 20 tot 30 minuten per dag - best regelmatig nog wat lezen
 • 4de leerjaar: 30 tot 40 minuten per dag
 • 5de leerjaar: 40 tot 50 minuten per dag
 • 6de leerjaar: 50 tot 60 minuten per dag

In het vijfde en zesde leerjaar hebben onze leerlingen twee maal per jaar een toetsenweek. Ze zullen in de klas door de leerkracht begeleid worden hoe dit gepast en planmatig aan te pakken.

3. Wat is de taak van de juf of meester?

De leerkrachten controleren minstens één keer per week de klasagenda. De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk, binnen de opgegeven richtlijn qua tijdslimiet, voor iedereen, haalbaar is. De leerkracht geeft huiswerk dat bij de gegeven leerstof aansluit en zowel qua inhoud als structuur duidelijk is. De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk verbeterd is. Dit kan door de leerkracht zelf, klassikaal of met behulp van een oplossingsblad. De leerkracht geeft mondelinge of schriftelijke feedback over het huiswerk.

4. Wat is de taak van elke leerling?

Dat is vrij eenvoudig ... het huiswerk op een correcte manier maken.

Wat als het huiswerk niet gemaakt is?
 • We vragen de reden.
 • We noteren dit in de agenda van het kind.
 • We manen het kind aan om in orde te zijn.
 • We geven het kind uitstel tot morgen of laten het huiswerk tijdens de pauze maken.

Als het kind het huiswerk niet aan kan, of de ouders ervaren dat het kind te lang aan het huiswerk moet werken, vragen wij dit te vermelden in de agenda.

Indien het kind al verschillende malen het huiswerk vergat te maken, zal de leerkracht de ouders uitnodigen voor een gesprek hierover.

5. Wat verwacht de school van de ouders?

Afspraken maken, Bemoedigen en Controleren. Volgens dit ABC kan je het huiswerk van je kind het best begeleiden. In de eerste aflevering van de nieuwe TV.Klasse-reeks Ziezo! zie je hoe dat moet. Je vindt de link via onze website.

Afspraken maken
 • Vast moment: Kinderen hebben nood aan regelmaat. Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huistaken en lessen stimuleert de gewoontevorming.
 • Vaste plaats: Het kind heeft best een eigen plaats om te studeren. Deze plaats hoeft niet groot te zijn, wel stil en rustig. Werken met tv of radio aan is niet aan te raden.
 • Netheid: Netheid is zeer belangrijk, zorg daarom voor propere handen, een nette tafel en aangepast schrijfgerei. Eten en huiswerk maken horen niet samen. Klaar met het huiswerk, stop alles in de huiswerkmap.
Bemoedigen
 • Interesse en aanmoediging: Interesse hebben voor wat je kind op school doet en leert is belangrijk. Laat je kind aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. Belonen is doeltreffender dan straffen. Een goed woordje heeft meer effect dan een kwade hand.
 • Overlopen: Samen met het kind de opdrachten in de agenda overlopen. Gebruik het stappenplan dat je vindt in de agenda.
 • Bevragen: Weet mijn kind wat de opdracht is? Laat je kind zelf verwoorden wat er verwacht wordt. Stimuleer tot nadenken door open vragen te stellen (wie - wat - waar - waarom - wanneer).
 • Plezier: Als uw kind een leesopdracht heeft, maak er dan een leuk moment van.
 • Overhoren: Als je kind daar zelf om vraagt.
 • Ontspanning: Zorg dagelijks voor een gezonde dosis ontspanning. Liefst een buitenactiviteit met super veel beweging. Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Controleren
 • Respecteren van de opgegeven tijd.
 • Controleren of het huiswerk gemaakt is.
 • Aanzetten tot zelfcontrole en evaluatie.
  • Is alles ingevuld?
  • Heb je netjes en verzorgd gewerkt?
  • Heb je de taak goed uitgevoerd?
  • Vond je het moeilijk of gemakkelijk? Waarom? Vond je het leuk?
 • Meld ernstige moeilijkheden en belangrijke problemen bij het maken van huiswerk op het huiswerk zelf, via de schoolagenda of persoonlijk aan de leerkracht.
6.Wat verwachten we niet?

De school verwacht niet van de ouders dat ze zelf de leerstof uitleggen en zeker niet dat de ouders de huistaak maken. We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert, dit gebeurt in de klas. De leerkracht verwerft op die manier belangrijke informatie omtrent wat gekend is en wat nog geoefend moet worden.

 

Interessante links