Communicatiebeleid

Print

Waarom werkt de school met een communicatiebeleid?

Vanuit ons pedagogisch project zetten we in op zes Klimoppijlers. Een van deze Klimoppijlers is de pijler ‘Vlakbij’. Als school staan we graag vlakbij ons doelpubliek. We willen een toegankelijke school zijn voor leerlingen, ouders en externen. Het voeren van heldere communicatie met en tussen alle betrokken partijen is dan ook essentieel voor onze dagelijkse werking. Daarom streven we als school naar het gebruik van efficiënte communicatiekanalen om samen vlot en duidelijk te communiceren

 

Hoe kan u de school bereiken?

Een goed gesprek doet wonderen! U kan de leerkrachten aan de schoolpoort of op de speelplaats aanspreken. Dit informeel moment vinden we als school erg belangrijk om verbindend met elkaar in gesprek te gaan.

Formele gesprekken -zoals oudercontacten, infoavonden, gesprekken over de leerlingbegeleiding … - worden op uitnodiging georganiseerd op vraag van de school, ouder of andere partner. De meeste formele gesprekken worden aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd via de schoolkalender.

De schoolagenda is het eerste communicatiekanaal tussen ouder en klasleerkracht om vragen te stellen of korte informatie te delen. Wij vinden het als school belangrijk om samen in te zetten op dit communicatiekanaal en willen vooral de rol van het kind hier niet uit het oog verliezen. Het kind is namelijk een belangrijke boodschapper. Als school verwachten we dat ouders dagelijks de schoolagenda nakijken en handtekenen.

Questi is het digitale schoolplatform om als ouder de leerkrachten te contacteren. Via Questi zal u als ouder ook alle schoolinformatie ontvangen. U kan via dit platform ook de  rapporten van uw kind raadplegen. Het intekenen op dit digitale platform vormt een onderdeel van het inschrijvingsbeleid van de school.

Leerkrachten hebben als kerntaak om dagelijks les te geven. Zij kunnen dus niet op elk moment van de dag Questi nakijken. Als school streven wij ernaar om binnen de twee schooldagen na het ontvangen van uw bericht een antwoord te formuleren.

Elk personeelslid heeft een eigen e-mailadres. Dit e-mailadres wordt door de school voornamelijk gebruikt om met onze externe partners te communiceren. Op de schoolwebsite vindt u alle contactgegevens.

Onze administratief medewerker staat klaar om alle telefonische oproepen vriendelijk te ontvangen.

Onze school is tijdens schooldagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Op woensdagen is de school bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Indien uw oproep niet wordt beantwoord, neemt u best kort nadien opnieuw contact op.

Op regelmatige tijdstippen zal u brieven ontvangen over de organisatie van schooluitstappen, activiteiten …
Brieven worden digitaal verzonden via Questi. In sommige gevallen kan het zijn dat u als ouder een brief ontvangt via de huiswerkmap van uw kind. Brieven worden altijd in de klas met de leerlingen besproken.

Elke schoolweek krijgt u via Questi een weekbrief. U krijgt een korte update van de schoolkalender en een aantal ‘Wist je datjes’ over de schoolwerking. Wij delen ook een focus van de week mee voor de leerlingen. Deze focus is een schoolafspraak die we gedurende een week samen met de leerlingen extra in de kijker zetten.

Aan de schoolpoort (Marktstraat) vindt u een vitrinekast met affiches van evenementen die in en rond de schoolomgeving worden georganiseerd.

Op de website kan u alle noodzakelijke informatie  over onze schoolwerking raadplegen. U vindt er de schoolkalender met alle activiteiten, het schoolreglement, de infobrochure ... en nog heel wat nuttige informatie.

U vindt er ook foto’s van de schoolactiviteiten en een klasblog waar de klasleerkrachten op regelmatige tijdstippen foto’s en filmpjes zullen plaatsen.

Wat kan u betekenen in dit communicatieverhaal?

Het succesvol uitdragen van dit communicatiebeleid kan alleen maar slagen als we samen de balans in evenwicht houden.

  • Op de schoolwebsite staat een pagina met alle contactgegevens van de personeelsleden. Ook in de infobrochure van de school kan u deze informatie raadplegen.
  • Personeelsleden zijn tijdens de schooldagen steeds bereikbaar van 8.45 uur tot 16.15 uur. Na schooltijd en in het weekend verwacht de school niet dat personeelsleden bereikbaar zijn. Het is belangrijk dat ook zij de balans tussen werk en privé in evenwicht kunnen houden.
  • In deze moderne tijden van digitalisering gaat het delen van informatie snel. Wacht daarom steeds op een officiële communicatie door de school. Dit zal vaak duidelijkheid brengen en een antwoord geven op vragen.
  • Maak enkel gebruik van de bovenvermelde communicatiekanalen. Laat Messenger, Facebook, Whatsapp … achterwege.

Wij danken u alvast voor het begrip en de ondersteuning.