Stedenbouwkundige vergunning

Print

Wat

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Procedure

In het omgevingsloket kunt u als burger (bouwheer) of als architect stedenbouwkundige vergunning aanvragen of een melding maken. Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart (eID), de juiste software en een kaartlezer nodig. U kunt ook gebruik maken van een federaal token.

Er zijn ook nog steeds formulieren beschikbaar voor wie dat wenst.

 

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.