Socio-economische vergunning voor handelsvestigingen

Print

Wat

Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale vergunning, de 'sociaal-economische machtiging', nodig.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Voor het indienen van de aanvraag moet het gepast formulier gebruikt worden:

- formulier SE1 indien de aanvraag betrekking heeft op één vestigingsplaats
- formulier SE2 indien de aanvraag betrekking heeft op meerdere verkoopspunten