Arbeidscoaching

Print

Wat

Het OCMW biedt via de dienst arbeidscoaching specifieke dienstverlening aan met het oog op tewerkstelling van cliënten.

 • Arbeidsbemiddeling
  De dienst arbeidscoaching begeleidt OCMW- cliënten bij het zoeken naar een passende opleiding en/of tewerkstelling. Deze ondersteuning kan bestaan uit:
  • samen onderzoeken wat de mogelijkheden en wensen zijn met betrekking tot tewerkstelling of opleiding
  • zoeken naar aangepaste opleidingen (taallessen, cursussen, via de VDAB, ORBEM)
  • hulp bij het solliciteren (CV opstellen, brieven schrijven, zoeken via het internet, kranten, inschrijving VDAB)
  • bemiddeling bij mogelijke werkgevers.
 • Omkadering tewerkstellingsprogramma’s
  • Het OCMW biedt cliënten de mogelijkheid om voor een bepaalde duur te worden tewerkgesteld binnen een welbepaald tewerkstellingsprogramma (bijvoorbeeld WEP+, art. 60 par. 7, Activa) Deze tewerkstelling kan plaatsvinden binnen het OCMW zelf, maar ook bij externe werkgevers waarmee we samenwerken.
  • De dienst arbeidscoaching staat in voor de begeleiding van de werknemer (op administratief vlak, sociaal vlak en vorming op de werkvloer) en de administratieve ondersteuning van de externe werkgever. Onze dienst is ook steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners.

Procedure

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst om de aanvraag persoonlijk in te leiden. Indien u voor de eerste keer contact wilt opnemen met het OCMW, dan gebeurt dit steeds bij de intaker. Deze persoon staat in voor alle nieuwe aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening bij het OCMW.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.