VONK Dilbeek

Print

Wat

VONK staat voor Vrijblijvend Ondersteuningsnetwerk voor gezinnen met jonge kinderen. Samen met geëngageerde partners zet OCMW Dilbeek in op integrale gezinsondersteuning. De ondersteuning bestaat uit begeleidingstrajecten aan huis en ouderbijeenkomsten voor en door gezinnen in armoede.

Sinds 2013 zet OCMW Dilbeek voluit in op kinderarmoedebestrijding en dit dankzij de impuls van Vlaamse subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding. De partners die in Dilbeek de handen in elkaar slaan om kinderarmoede te bestrijden zijn gemeente en OCMW Dilbeek, Kind en Gezin, CKG Sloebernest, CAW Halle-Vilvoorde, Welzijnsschakel Dilbeek, vzw Gemeentelijke Kinderopvang, kinderdagverblijf Savio en het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Procedure

VONK bestaat uit drie luiken:

  1. In de eerste plaats zijn er de begeleidingstrajecten aan huis voor kwetsbare gezinnen met kinderen tussen nul en drie jaar. Met het project bereiken we een ruimere kwetsbare doelgroep dan enkel OCMW-cliënten. Het OCMW vormt de draaischijf van de begeleidingstrajecten, zorgt voor de afstemming van de verschillende partners en bewaakt dat de begeleiding blijft aansluiten bij de vraag, de behoeften en het tempo van het gezin.
  2. Een tweede luik bestaat uit de ouderbijeenkomsten. Deze krijgen vorm dankzij de input van de gezinnen zelf, zowel inhoudelijk als wat betreft de randvoorwaarden (locatie, tijdstip, kinderopvang, vervoer, …). De maatschappelijk werker van het OCMW neemt de algemene coördinatie op en is tegelijk de vertrouwenspersoon van de gezinnen. CKG Sloebernest staat inhoudelijk in voor de bespreking van de opvoedingsthema’s die de gezinnen zelf bepalen. Een vrijwilliger van Welzijnsschakel zorgt mee voor de omkadering, de informele babbel en de toeleiding naar de activiteiten van Welzijnsschakel.
  3. Tot slot bouwt het OCMW samen met de gemeente aan een toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang. Met een vormingsreeks rond kansrijke kinderopvang sensibiliseren we gedurende drie jaar de verantwoordelijken en de medewerkers van alle Dilbeekse kinderopvanginitiatieven. Verrijkend is de inzet van een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting via TaO Armoede.  De lokale en regionale actoren ervaren dagdagelijks de meerwaarde van het VONK-project. In de nabije toekomst wordt VONK structureel ingebed in het nog op te richten Huis van het Kind. Gaandeweg sloeg de vonk over om de komende jaren in Dilbeek nog sterker en breder in te zetten op kinderarmoedebestrijding.

Subsidies:

Dankzij de structurele middelen kinderarmoedebestrijding vanuit Vlaanderen en projectmiddelen van de POD Maatschappelijke Integratie krijgen we de kans om op lokaal vlak samen met de gemeente, de lokale en regionale actoren en niet in het minst met de mensen in armoede zelf de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede