Toeslag bij de kinderbijslag voor eenoudergezinnen

Print

Wat

Als u alleen woont met één of meerdere kinderen, dan hebt u naast de basiskinderbijslag misschien ook recht op een bijkomende toeslag: de toeslag voor eenoudergezinnen.

Vanaf 1 januari 2019, gaat deze toeslag op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden

  • U woont alleen met een of meerdere kinderen. Die kinderen kunnen ook stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, neven of nichten zijn. U vormt ook een eenoudergezin als u samenwoont met uw kind(eren) en met een familielid zoals uw vader, zus of tante.
  • U ontvangt de gewone kinderbijslag.
  • Uw totale bruto-inkomsten liggen niet hoger dan 2.452,41 per maand.

Procedure

U vraagt de toeslag aan bij

  • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
  • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of met pensioen bent
  • uw sociaal verzekeringsfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
  • FAMIFED, als u in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt, als u grensarbeider, kunstenaar, of student bent, of als u nooit gewerkt heeft.

De toeslag wordt toegekend vanaf de maand volgend op de maand waarin u een eenoudergezin werd. De toeslag wordt de maand nadien uitbetaald, samen met de kinderbijslag.

Het recht op de eenoudertoeslag eindigt wanneer uw gezinssituatie en inkomsten niet meer voldoen aan de voorwaarden.

Bedrag

Kind Bedrag
1ste kind 46,88 euro
2de kind 29,06 euro
3de en volgende kind 23,43 euro

Als u al een toeslag als langdurig werkloze, langdurig zieke, invalide of gepensioneerd krijgt dan krijgt u als alleenstaande ouder 17,97 euro extra vanaf het derde kind. Voor de eerste 2 kinderen zijn de toeslagen niet cumuleerbaar.

De leeftijdsbijslag voor het oudste kind wordt bij gezinnen die recht hebben op een eenoudertoeslag niet gehalveerd of geblokkeerd.