Noodwoning

Print

Wat

Een noodwoning, transitwoning of een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in de noodwoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.

Het OCMW beschikt over een beperkt aantal noodwoningen.

Voorwaarden

Een noodwoning of doorgangswoning biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken :

  • omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard;
  • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving of omwille van familiale conflicten;
  • omwille van een ramp zoals een brand of overstroming of omdat ze dakloos zijn;
  • De duur van het verblijf wordt vastgelegd in functie van de noodzaak tot opvang.

Procedure

U dient contact op te nemen met het team volwassenen te Itterbeek om een afspraak te maken met een maatschappelijk werker. U vindt de contactgegevens hiernaast. Aan de toekenning van de dienstverlening noodopvang gaat een sociaal onderzoek vooraf. 

Wat meebrengen

U kan uw financiële situatie aantonen door het volgende mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • indien mogelijk een document om de sociale en/of de woonsituatie te staven
  • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • het huurcontract

Bedrag

Er wordt een onkostenvergoeding per dag aangerekend.