Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Print

Wat

Een budgetmeter kan u helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een budgetmeter bovendien een minimale levering van elektriciteit en aardgas.

Elektriciteit

De budgetmeter voor elektriciteit levert altijd 10 ampère aan elektriciteit, zelfs als er geen geld staat op uw budgetmeterkaart.

Aardgas

Via een aardgasbudgetmeter is een gegarandeerde minimale levering om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben. Een gezin met een budgetmeter kan in de winterperiode in aanmerking komen voor financiële steun van de Vlaamse overheid om de aardgasmeter op te laden.

Gezinnen die hun budgetmeter voor aardgas niet meer kunnen opladen, kunnen vanaf de winter van 2010 terugvallen op een minimumlevering voor aardgas.

OCMW’s worden automatisch verwittigd wanneer een gezin zonder gas dreigt te vallen. Het OCMW zal dan een sociaal onderzoek uitvoeren om na te gaan of er betalingsproblemen zijn. Afhankelijk van het type woning en de samenstelling van het gezin kan het OCMW dan een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking stellen via de budgetmeterkaart.

Het gezin betaalt achteraf een deel van de kost van de minimumlevering terug. Daarvoor wordt in overleg met het OCMW een afbetalingsplan opgesteld. Tegelijk waakt het OCMW er over dat de aardgasbudgetmeter ook tijdens de zomermaanden regelmatig wordt opgeladen.

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van het team volwassenen te Itterbeek om de aanvraag persoonlijk in te leiden. Indien u voor de eerste keer contact wilt opnemen met het OCMW, dan gebeurt dit steeds bij de intaker. Deze persoon staat in voor alle nieuwe aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening bij het OCMW.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Voorwaarden

 • voor personen of gezinnen die hun budgetmeter voor aardgas niet meer kunnen opladen
 • voor de levering van aardgas tijdens de wintermaanden (van 1 december tot 1 maart)

Procedure

Informeer bij het OCMW van uw gemeente of u in aanmerking komt. Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en beslist dan of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas voor uw budgetmeter.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (om de budgetmeterkaart op te laden), bjivoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Als u in aanmerking komt, dan kunt u om de 14 dagen kunt u een minimale hoeveelheid aardgas opladen voor een bepaald bedrag.

Het OCMW zal automatisch met u contact opnemen als blijkt dat uw budgetmeter niet meer wordt opgeladen. U kunt ook zelf contact opnemen met het team volwassenen te Itterbeek. 

Wat meebrengen

 •  een overzicht van uw inkomsten en uitgaven
 • identiteitskaart
 • sis-kaart
 • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle gezinsleden)
 • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
 • een overzicht van eventuele schulden
 • het huurcontract

Bedrag

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas is voor de wintermaanden 2018-2019 vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en van uw statuut (bijvoorbeeld 'beschermde afnemer' of niet).

Voor gewone afnemers is het bedrag:

 • voor een appartement: 34,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 48,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 57,66 euro per halve maand.

Voor beschermde afnemers is het bedrag:

 • voor een appartement: 20,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 29,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 35,66 euro per halve maand.

Het OCMW kan echter een hoger of lager bedrag toekennen.

Uw budgetmeterkaart wordt periodiek opgeladen door het OCMW. Een deel van opgeladen bedrag kan het OCMW na de winter terugvorderen.