Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Print

Wat

Bent u een asielzoeker en hebt u materiële hulp nodig, dan kunt u zich wenden tot uw OCMW. Het OCMW organiseert namelijk lokale opvanginitiatieven (LOI). Dat zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat u zelf kunt instaan voor uw dagelijkse basisbehoeften. U krijgt van het OCMW ook sociale en medische begeleiding.

Het grote voordeel van een LOI is dat u als asielzoeker dichtbij uw OCMW wordt opgevangen en zo beter begeleid wordt door uw maatschappelijk werker.

Het OCMW van Dilbeek biedt aan de kandidaat-vluchteling in het LOI:

  • onderdak (huisvesting): elke persoon of elk gezin beschikt over een appartement of studio met de nodige faciliteiten
  • leefgeld (voor voeding, kleding, persoonlijke hygiëne en verzorging): dit leefgeld wordt wekelijks uitbetaald aan de kandidaat-vluchteling
  • medische hulpverlening: het OCMW neemt de medische en farmaceutische kosten ten laste en vordert deze terug bij het Ministerie van Volksgezondheid
  • psychosociale hulpverlening: de maatschappelijk werker begeleidt de kandidaat-vluchteling in de asielprocedure, maakt betrokkene wegwijs in de gemeente, schrijft betrokkene in voor taallessen,...

Het Lokaal Opvanginitiatief van Dilbeek werd opgericht in 2000 en biedt momenteel materiële steun aan 52 kandidaat-vluchtelingen in 20 woningen in de verschillende deelgemeenten van Dilbeek.

De contactgegevens van het LOI Dilbeek (team volwassenen te Groot-Bijgaarden) vindt u hiernaast.

Voorwaarden

Enkel asielzoekers waarvan de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven.

Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

De kandidaat-politiek vluchtelingen worden toegewezen door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL).

Sinds de nieuwe asielprocedure van juni 2007 hebben kandidaat-vluchtelingen tijdens hun asielprocedure enkel recht op materiële steun van een OCMW.

De kandidaat-vluchtelingen worden door Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, aan het OCMW toegewezen en nadien worden ze opgevangen in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI).

Procedure

In principe verblijft u als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als asielzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.