Sportweken

Print

Wat

Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst sportkampen voor kinderen. Dat gebeurt onder de noemer Sportweken. Meer informatie vindt u in de folder hieronder.

Inschrijvingen voor Sportweken Dilbeek geopend

U kan zich vanaf vandaag inschrijven voor de Sportweek Dilbeek. Dit is een omnisportkamp voor sportieve jongeren. Het kamp gaat door tijdens de eerste twee weken van juli (2-6 juli 2018) en (9-13 juli 2018). Met uitzondering voor 11 juli (feestdag).

Wie zijn onze deelnemers?

We zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde kinderen van 6 tot 11 jaar en jongeren van 12 tot 16 jaar.

Wat bieden we aan?

Het programma is gevarieerd en aangepast aan elke leeftijdsgroep. We trachten kinderen/jongeren kennis te laten maken met vernieuwende, niet -alledaagsesporten. Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u een gedetailleerd weekoverzicht met alle geplande activiteiten.

Verzamelplaats

Aangezien onze activiteiten plaatsvinden op verschillende locaties is het sportcomplex: Roelandsveld, Sportlaan 24, 1700 Dilbeek, tel. 02 451 69 15 de officiële verzamelplaats.

Uurregeling

De activiteiten starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. Er is toezicht voorzien van 7.30 tot en met 17.30 uur. Maandag kan je je vanaf 8 uur aanmelden. De kans is reël dat op vrijdag de activiteiten wat uitlopen. Indien dit het geval is, zal dit tijdig gemeld worden.

Lunch

Wij voorzien een een gratis vieruurtje en middagdrankje. Je brengt zelf een lunchpakket mee.

Begeleiding

De sportactiviteiten worden begeleid door enthousiaste en gediplomeerde monitoren. De algemene leiding valt in de handen van de Dienst Sport en Gezondheid.

Verzekering

Gedurende het hele kamp ben je in geval van een eventueel ongeval verzekerd door de Gemeente Dilbeek. Indien het ongeval zich heeft voorgedaan dient u dit zo snel mogelijk te melden aan de sportdienst.

Kledij

Aangepaste en gemakkelijke sportkledij en sportschoenen zijn aanbevolen om volop de activiteiten te kunnen uitvoeren. Voorzie regenkledij in geval van slecht weer en eventueel een pet bij warm weer. In het gedetailleerd weekoverzicht staat duidelijk wat u per dag nodig hebt.
Tip: schrijf overal je naam in & kostbare spullen laat je beter thuis.

Kan je toch niet deelnemen?

In geval van ziekte, kwetsuur, ... Laat ons zo snel mogelijk iets weten. Zo komt er een plaats vrij voor de personen op de wachtlijst. Het terugbetalen van het inschrijvingsgeld kan enkel wanneer de persoon een hele week afwezig is (met afhouding van de €10 administratiekosten) en op voorlegging van een doktersattest.
Er gebeuren geen gedeeltelijke terugbetalingen.

Inlichtingen

Nog vragen? Dienst Sport en Gezondheid Dilbeek, tel: 02 451 69 15 of e-mail: sportweken@dilbeek.be