Vacante lestijden

Print

OPENBARE BEKENDMAKING VACANTE LESTIJDEN BASISONDERWIJS

TE BEGEVEN OP 1 JULI 2017 OF 1 OKTOBER 2017

Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek heeft ter zitting van 20 maart 2017 volgende lestijden vacant verklaard voor de gemeentelijke basisscholen:

Ambt

Jongslag

De Klimop

De Kriebel

Basisschool ‘t Keperke

Kleuteronderwijzer

 

 

 

37

Onderwijzer

 

24

64

 

5

Leermeester RK-godsdienst

 

12

 

12

Leermeester Islamitische godsdienst

12

12

12

12

Leermeester PRO-godsdienst

 

 

2

 

Leermeester LO

 

 

 

4

Zorgcoördinator

 

7

8

 

ICT-coördinator

 

 

1

 

 

De kandidaturen voor een vaste benoeming in de vacant verklaarde betrekkingen moeten vóór 15 juni 2017 per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek.

Uw brief dient duidelijk de vacante betrekking waarvoor u zich kandidaat stelt en eventueel de voorrang waarop u zich beroept, te vermelden en is vergezeld van de nodige dienststaten, bekwaamheidsbewijzen en een uittreksel uit het strafregister (model 596.2SV) dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.