Openbare bekendmaking vacante lestijden basisonderwijs

Print

Te begeven op 1 juli of 1 oktober 2018

Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek heeft ter zitting van 19 maart 2018 volgende lestijden vacant verklaard voor de gemeentelijke basisscholen:

AmbtJongslag De KlimopDe Kriebel't Keperke
Kleuteronderwijzer   15
Onderwijzer1519 25
Leermeester RK-godsdienst   12
Leermeester Islamitische godsdienst12121212
Leermeester PRO-godsdienst  2 
Zorgcoördinator 171030
Administratief medewerker 1  

De kandidaturen voor een vaste benoeming in de vacant verklaarde betrekkingen moeten vóór 15 juni 2018 per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek.
Uw brief dient duidelijk de vacante betrekking waarvoor u zich kandidaat stelt en eventueel de voorrang waarop u zich beroept, te vermelden en is vergezeld van de nodige dienststaten, bekwaamheidsbewijzen en een uittreksel uit het strafregister (model 596.2SV) dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.