Openbare bekendmaking vacante lestijden basisonderwijs

Print

Te begeven op 1 januari 2019

Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek heeft ter zitting van 12 november 2018 volgende lestijden vacant verklaard voor de gemeentelijke basisscholen:

Ambt Jongslag  De Klimop De Kriebel 't Keperke
Onderwijzer 2 12 8 24
Onderwijzer AN-lestijden 22,5      
Leermeester RK-godsdienst 12      
Leermeester Islamitische godsdienst   12    
Leermeester PRO-godsdienst 4   1  
Leermeester ISR-godsdienst

2

     
Leermeester lichamelijke opvoeding 8      
Zorgcoördinator     6  
ICT-coördinator   1 1  
Administratief medewerker   1 5  

De kandidaturen voor een vaste benoeming in de vacant verklaarde betrekkingen moeten vóór 15 december 2018 per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek.

Uw brief dient duidelijk de vacante betrekking waarvoor u zich kandidaat stelt en eventueel de voorrang waarop u zich beroept, te vermelden en is vergezeld van de nodige dienststaten, bekwaamheidsbewijzen en een uittreksel uit het strafregister (model 596.2SV) dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.