Inschrijvingen Dil'arte

Print

Leeftijd

Je kan vanaf 6 jaar algemeen beeldende kunst, dans of initiatielessen muziek volgen. Als je 8 bent kan je beginnen met muziekles en/of woord. Een maximumleeftijd is er niet. Voor jongeren vanaf 12 jaar wordt een basiscursus muziekles ingericht.

Voor volwassenen worden de cursussen afzonderlijk ingericht.

Wanneer

Van 14 tot en met 29 juni en van 30 augustus tot en met 30 september.
Maandag tot vrijdag van 15 tot 19 uur en zaterdag van 10 tot 13 uur.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor het academiejaar 2017-2018 bedraagt voor:

- volwassenen: € 307
- volwassenen - verminderd tarief: € 130 
- jongeren: € 65
- jongeren - verminderd tarief: € 45

Mee te brengen bij je inschrijving

Schrijf je voor de eerste keer in? Breng dan zeker je identiteitskaart of SIS-kaart mee van de leerlingen. We moeten immers je rijksregisternummer registreren.

Volgde je al lessen in een andere academie? Breng dan je behaalde getuigschriften of attesten mee. 

Volgt iemand van je gezin of jijzelf les in een andere academie, breng dan ook deze inschrijvingsbewijzen mee. Hiermee krijg je korting.

Heb je recht op korting? Vergeet de juiste attesten niet.

Betalingsmodaliteiten

Wij geven de voorkeur aan betalingen via bancontact.

Wie heeft recht op verminderd tarief?

  • uitkeringsgerechtigde werklozen: een attest afgeleverd door de VDAB of RVA (inwoners Vlaams Gewest) of door FOREM of ONEM (inwoners Waals gewest) dat aantoont dat hij(/zij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld of verplicht ingeschreven is als werkzoekende
  • leefloners: een officieel attest van het OCMW/CPAS of een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of ‘rentebijslag’
  • personen met een handicap: attest dat aantoont dat de leerling een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangt of een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66% (minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid) of een attest van de mutualiteit waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt en met vermelding van een RIZIV-nummer en de geldigheidsperiode. Ook attesten van de FOD Sociale Zekerheid van erkenning van een handicap met vermelding van 66% vermindering van het verdienvermogen zijn geldig
  • residenten van een gezinsvervangend tehuis of van een medisch-pedagogische instelling: een verklaring van de directie van deze instelling
  • erkende politieke vluchtelingen: officieel attest dat aantoont dat hij/zij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft.

Een persoon die ten laste is van een werkloze, leefloner, persoon met een handicap of erkend politiek vluchteling, moet dit officieel ten laste zijn staven met een document ‘samenstelling van het gezin’ dat wordt afgeleverd door het gemeentebestuur.

De attesten en bewijzen die het verminderd inschrijvingsgeld rechtvaardigen, moeten geldig zijn in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

Een leerling die nog geen 18 jaar is op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt verminderd inschrijvingsgeld:

  • indien een ander lid van dezelfde leefeenheid (hoofverblijfplaats op hetzelfde adres) het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of in een andere academie voor deeltijds kunstonderwijs
  • voor iedere extra inschrijving in een andere studierichting in dezelfde of in een andere academie voor deeltijds kunstonderwijs.

Participatietarief

Woon je in Dilbeek en heb je een laag inkomen? Misschien heb je recht op een participatiepas die korting geeft bij deelname aan cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten. De gemeentelijke site helpt je verder op weg.