Dansaertlaan: Omleiding en bereikbaarheid

Print

Op 18 februari start de aannemer met fase 1. Die loopt van net na het kruispunt met de Stationsstraat tot voor het kruispunt met de Kloosterstraat en duurt ongeveer tot midden mei. Elia werkt van eind januari tot april van aan de Kloosterstraat tot aan de Elzenstraat. 

Dat heeft gevolgen voor:

Wegverkeer

Tijdens de werken zijn bepaalde straten afgesloten voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. Voertuigen kunnen best voor 7 uur buiten de werfzone worden geplaatst.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk, er is een omleiding voorzien langs de Hendrik Placestraat, de Brusselstraat, de Bosstraat en de Elzenstraat. De hinder door de werken van Elia in het gedeelte tussen de Kloosterstraat en de Elzenstraat blijft eerder beperkt, al zullen daar ook momenten zijn waar het wat moeilijker gaat. 

Klik op de afbeelding om ze te vergroten.

 

 

Omleidingen bussen van De Lijn

De werken hebben gevolgen voor verschillende buslijnen. Wanneer u klikt op de betreffende lijn, krijgt u op een plannetje te zien welke haltes afgeschaft zijn en welke alternatieve route er wordt gevolgd.

Huisvuilophaling

Huisvuil en PMD (afval in zakken) van de bewoners van de werfzone worden door de aannemer verzameld. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien aan het voetpad te plaatsen. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten, krijgen de week nadien een nieuwe kans.

Wat glas en papier (afval zonder zakken) betreft, kan u terecht in het recyclagepark te Groot-Bijgaarden, dit gebeurt kosteloos. De aannemer is enkel verantwoordelijk voor de ophaling van huisvuil en PMD en bijgevolg niet voor glas en papier.

Woont u in de aanpalende straten en is er een probleem bij de ophaling van uw huisvuil, contacteer dan Intradura, zodat zij alsnog de zakken kunnen ophalen.