Dansaertlaan te Dilbeek en Groot-Bijgaarden: heraanleg wegenis en riolering

Print

Nieuws

Wat doen we?

Op 18 februari start de volledige heraanleg van de Dansaertlaan. 

Het wegdek en de fiets- en voetpaden waren in zeer slechte staat en de bomen langs de weg waren op sterven na dood. Daarom werd in 2012 al beslist om de straat grondig aan te pakken. Niet alleen zal de weg in goede staat gebracht worden en komt er ruimte voor brede en veilige fiets- en voetpaden, nieuwe beplanting zal ook voor een groener accent zorgen. Er worden minder bomen aangeplant, maar er komt meer (lager) groen. Op drukkere locaties zoals aan het station worden parkeerplaatsen voorzien. 

Tijdens de heraanleg van straten en voetpaden wordt, waar nodig, ook de riolering vernieuwd.

Ook Elia voert werken uit in de Dansaertlaan in deze periode voor de vervanging van een kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations van Bruegel (Brusselstraat) en Sint-Agatha-Berchem. Zij lopen in drie fasen telkens vooruit op de werken van de gemeente. Deze werken zullen onvermijdelijk ook hinder met zich meebrengen, al zal er telkens doorgaand verkeer mogelijk zijn. Door de werken op elkaar af te stemmen, kan de overlast beperkt worden tot één periode.

Ontwerpplannen

Verloop van de werken

De werken verlopen gefaseerd en worden als volgt ingedeeld: 

  • Fase 1: van net na kruispunt Stationsstraat tot voor het kruispunt met de Kloosterstraat
  • Fase 2: vanaf het kruispunt met de Kloosterstraat tot en met het kruispunt met de Lindelaan en de Peter Benoitstraat
  • Fase 3: van net na het kruispunt met de Lindelaan tot en met het op- en afrittencomplex van de Ring
  • Fase 4: van net na het op- en afrittencomplex van de Ring tot aan het rond punt (Brusselstraat)

Faseringsplannen

Tijdens de werken: fase 1

Op 18 februari start de aannemer met fase 1. Die loopt van net na het kruispunt met de Stationsstraat tot voor het kruispunt met de Kloosterstraat en duurt ongeveer tot midden mei. Elia werkt van eind januari tot april van aan de Kloosterstraat tot aan de Elzenstraat. 

Dat heeft gevolgen voor:

Wegverkeer

Tijdens de werken zijn bepaalde straten afgesloten voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. Voertuigen kunnen best voor 7 uur buiten de werfzone worden geplaatst.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk, er is een omleiding voorzien langs de Hendrik Placestraat, de Brusselstraat, de Bosstraat en de Elzenstraat. De hinder door de werken van Elia in het gedeelte tussen de Kloosterstraat en de Elzenstraat blijft eerder beperkt, al zullen daar ook momenten zijn waar het wat moeilijker gaat. 

Klik op de afbeelding om ze te vergroten.

 

 

Omleidingen bussen van De Lijn

De werken hebben gevolgen voor verschillende buslijnen. Wanneer u klikt op de betreffende lijn, krijgt u op een plannetje te zien welke haltes afgeschaft zijn en welke alternatieve route er wordt gevolgd.

Huisvuilophaling

Huisvuil en PMD (afval in zakken) van de bewoners van de werfzone worden door de aannemer verzameld. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien aan het voetpad te plaatsen. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten, krijgen de week nadien een nieuwe kans.

Wat glas en papier (afval zonder zakken) betreft, kan u terecht in het recyclagepark te Groot-Bijgaarden, dit gebeurt kosteloos. De aannemer is enkel verantwoordelijk voor de ophaling van huisvuil en PMD en bijgevolg niet voor glas en papier.

Woont u in de aanpalende straten en is er een probleem bij de ophaling van uw huisvuil, contacteer dan Intradura, zodat zij alsnog de zakken kunnen ophalen.

Foto's van de werken

Documenten