Mobiliteitsplan

Print

2004

In 2004 keurde de gemeenteraad van Dilbeek het gemeentelijk mobiliteitsplan goed.

2010

In 2010 werd het plan geactualiseerd. De gemeenteraad keurde de herziening goed op 23 december 2010.

2016

Het nieuwe mobiliteitsplan is momenteel in opmaak. De oriëntatie- en synthesefase werd al doorlopen. De laatste stap, het beleidsplan, is nog lopende.