Aanvragen van een goedkope energielening

Print

Wat

3Wplus Energie/ Energie Pajottenland verstrekt goedkope energieleningen voor energiebesparende maatregelen aan de woning. 3Wplus Energie/ Energie Pajottenland werkt als lokale entiteit van het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) (www.frge.be) die het geld voor deze leningen ter beschikking stelt.

Voor welke werken?

  • Plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie 
  • Vervanging oude cv-ketel door een condenserende ketel, een stookketel op hout, een warmtepomp en een installatie met microwarmtekrachtkoppeling
  • Onderhoud cv-ketel
  • Plaatsing van hoogrendementsbeglazing
  • Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of kamerthermostaat met tijdsschakeling
  • Installatie van een zonneboiler 
  • Uitvoering van een energieaudit in de woning

Voorwaarden

De woning moet dienst doen als hoofdverblijfplaats. 

De goedkope energieleningen worden aangegaan voor een bedrag tot 10.000 euro met een maximale rentevoet van 2% of 0,5% (bij recht op intrestbonificatie) of zelfs 0% (voor een specifieke doelgroep uit bepaalde gemeenten), terug te betalen op maximum 5 jaar.