Uittreksel uit een geboorteakte

Print

Wat

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon:

  • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
  • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
  • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Iedereen kan een uittreksel verkrijgen uit een geboorteakte. Daarin wordt geen afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft vermeld.

Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of overlevende echtgenoot, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen een (eensluidend) afschrift verkrijgen van een geboorteakte die minder dan honderd jaar oud is.

Om afschriften van of uittreksels uit geboorteakten te verkrijgen van minder dan 100 jaar oud betreffende derden moet een schriftelijke toelating worden voorgelegd van de familierechtbank van Brussel.

 

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Voor akten vanaf 1951 wendt u zich tot de dienst burgerlijke stand.

Voor akten van vóór 1951 wendt u zich tot de archiefdienst.

Wat meebrengen

Voor akten van minder dan honderd jaar oud die geen betrekking hebben op uzelf, uw echtgenoot, wettelijk vertegenwoordiger, bloedverwant of erfgenaam: schriftelijke toelating van de familierechtbank van Brussel.

Regelgeving

Artikel 45 uit het Burgerlijk Wetboek.