Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Print

Wat

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. Hiermee geeft het OCMW u een extra ondersteuning om uw woning in te richten.

Voorwaarden

 • uw inkomen is ten laste van de sociale zekerheid of sociale bijstand of is lager dan een bepaald grensbedrag:
  • ofwel hebt recht op een leefloon (of steun gelijkgesteld aan leefloon)
  • ofwel hebt u een vervangingsinkomen (pensioen, invaliditeit, ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering, e.a.)
  • ofwel hebt u recht op een uitkering voor personen met een handicap
  • ofwel hebt u recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
  • ofwel is uw inkomen lager dan het leefloon (voor de categorie waartoe u behoort), verhoogd met 10%
 • u hebt een woning gevonden (u bent niet langer dakloos)
 • u hebt de installatiepremie nog nooit ontvangen

Procedure

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van het team volwassenen te Itterbeek om uw aanvraag persoonlijk in te leiden.

Indien u voor de eerste keer contact opneemt met het OCMW dan uw aanvraag behandeld worden door een maatschappelijk werker - intaker. Deze persoon staat in voor alle nieuwe aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening bij het OCMW van Dilbeek.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • alle informatie over de woning waarnaar u verhuist
 • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle gezinsleden)
 • een overzicht van alle kosten
 • een overzicht van eventuele schulden
 • het huurcontract

Bedrag

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'personen met gezinslast'.