't Bijgaardje - Gemeentelijk kinderdagverblijf

Print

Wat

In Dilbeek zijn er naast een aantal kleinere groepsopvangvoorzieningen (vroegere mini-crèches) 2 grote voorzieningen voor groepsopvang; kinderdagverblijf 't Bijgaardje en kinderdagverblijf Savio. Deze 2 kinderdagverblijven werken beiden met een inkomenstarief. De dagprijs wordt hier bepaald volgens de hoogte van het gezinsinkomen.

Kinderdagverblijf ’t Bijgaardje is een gemeentelijke Eva vzw en de organisator is de Gemeentelijke Kinderopvang vzw. Er kunnen 49 kindjes worden opgenomen. Er wordt minstens 1 kinderbegeleid(st)er per 9 kinderen voorzien en je kindje wordt opgenomen in lokalen die specifiek voor opvang zijn ingericht.

Het kinderdagverblijf voldoet aan de regelgeving van Kind en Gezin en ontving een vergunning van Kind en Gezin en werkt inkomensgerelateerd (= betalen op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen). De inwoners van Dilbeek krijgen voorrang bij het toekennen van de vrije plaatsen.

De lijst met alle opvangvoorzieningen in Dilbeek kan je telefonisch opvragen bij de Kind en Gezin – lijn 078.150.100, elke werkdag van 8u tot 20u of via de website http://www.kindengezin.be/kinderopvang/ .

Inschrijven

Meer informatie

Bekendmaking uitbreidingsronde kinderopvang