Gemeentelijke geboortepremie

Print

Wat

Elk kind dat onmiddellijk na de geboorte ingeschreven wordt in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Dilbeek heeft recht op een geboortepremie van 40 euro of een geboortegeschenk (momenteel een testkit herbruikbare luiers).

Procedure

De aanvraag voor de premie of het geschenk dient te gebeuren door één van beide ouders, die op datum van geboorte van het kind ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Dilbeek. Per kind wordt slechts eenmaal een premie uitbetaald of een geschenk overhandigd.

Voor het overleden of doodgeboren kind wordt eveneens een premie toegekend.

Een adoptie wordt gelijkgesteld met een geboorte.

De premie wordt uitbetaald of het geschenk wordt overhandigd aan de aanvrager. Bij overlijden van de aanvrager aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent over het kind.

U ontvangt een aanvraagformulier van zodra uw kind wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van Dilbeek. De aanvraag voor de premie of het geschenk moet ingediend worden binnen het jaar na de geboorte of adoptie van het kind.