Gemeentelijke erkenning Dilbeekse sportverenigingen

 
1 Begin 2 Sportactiviteiten 3 Samenstelling bestuur 4 Leden 5 Voltooid

Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het erkenningsreglement voor Dilbeekse sportverenigingen van GR 18.11.2014.

Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor erkenning.

Het dossier moet ingediend worden op de gemeentelijke dienst Sport voor maandag 1 februari 2016

  • Aangetekend per post aan: Gemeentebestuur Dilbeek, dienst Sport, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
  • Of ter plaatse op de dienst Sport, Sportlaan 24, 1700 Dilbeek tegen ontvangstbewijs (tijdens kantooruren)
  • Of per e-post op sport@dilbeek.be tegen ontvangstmelding

(elektronisch formulier op aanvraag of op de website van de gemeente)

Gegevens van de vereniging
Correspondentieadres
Zeteladres