Vreemdelingen

Wat

De toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen behoort tot de bevoegdheid van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.​ Het gemeentebestuur werkt als administratieve schakel tussen de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de buitenlander, maar heeft geen eigen beslissingsrecht.

Meer informatie kan u vinden op de website van Binnenlandse Zaken (http://www.dofi.fgov.be).

Documenten