Voor- en naschoolse opvang

Wat

In opdracht van de gemeente organiseert Ferm Kinderopvang de opvang voor en na schooltijd in het Dilbeeks basisonderwijs (lagere en kleuterscholen). 

Tijdens de voor- en naschoolse opvang staat het welbevinden van de kinderen centraal. Kinderen worden aangemoedigd en gestimuleerd in hun ontwikkeling. Er wordt uitgegaan van de eigenheid en interesses van elk kind. Ferm Kinderopvang zorgt voor een gevarieerd aanbod van spelmateriaal en een diversiteit aan spelimpulsen.
 
De kinderen krijgen tijdens de opvang de tijd en de ruimte om in alle rust hun huiswerk te maken (huiswerktoezicht).

Waar?

In alle Dilbeekse kleuterscholen, lagere scholen en basisscholen

Voor wie?

Alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar die naar school gaan in Dilbeek.

Wanneer?
  • Voorschoolse opvang: vanaf 7u tot een kwartier voor aanvang van de lessen. 
  • Het laatste kwartier van de voorschoolse opvang is gratis voor de ouders. 
  • Naschoolse opvang: vanaf een kwartier na het einde van de lessen tot 18u.
  • Woensdagnamiddag: vanaf een kwartier na het einde van de lessen tot 18u.

Er wordt geen opvang voorzien op schoolvrije dagen en pedagogische studiedagen.

Procedure

Inschrijven:

Je moet je kind inschrijven bij Ferm Kinderopvang als je gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang. Op voorhand reserveren is niet nodig. Een éénmalige inschrijving per kind volstaat om een volledig schooljaar gebruik te maken van de opvang. Inschrijven kan via bko.dilbeek@samenferm.be.

 

Bedrag

Tarieven:

Het basistarief voor de voor- en naschoolse opvang in de scholen bedraagt € 1,40 per begonnen half uur. Dit basistarief kan jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. 

Het sociaal tarief bedraagt 80% korting. Je betaalt dus 20% van de ouderbijdrage.

  • Woon je in Dilbeek, dan heb je recht op het sociaal tarief als je over een attest van verhoogde tegemoetkoming of over een Participatiepas beschikt. Een Participatiepas kan je aanvragen bij een welzijnspunt als je in Dilbeek woont en een bescheiden inkomen hebt. 
  • Woon je niet in Dilbeek, dan heb je recht op het sociaal tarief als je over een attest van verhoogde tegemoetkoming beschikt. Je kan het sociaal tarief aanvragen bij Ferm Kinderopvang

Je betaalt per gezin een administratiebijdrage van € 20,50 per schooljaar. Gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, betalen een bijdrage van € 10 per schooljaar. Dit wordt aangerekend op de eerste factuur van het schooljaar.

Als je je kind door onvoorziene omstandigheden niet vóór 18u kan ophalen, moet je de opvanglocatie verwittigen. Het geïndexeerde basistarief per overschreden half uur loopt dan gewoon door. Als je niet verwittigt, moet je een supplement van € 7,50 per begonnen half uur per kind betalen.