voor- en naschoolse kinderopvang 't sterretje

Voor- en naschoolse kinderopvang: ‘t Sterretje

Wat

Infano verzorgt de opvang voor en na schooltijd, op woensdagmiddagen, op schoolvrije dagen en in een aantal scholen tijdens schoolvakanties.

Tijdens de opvang buiten de schooluren hebben de kinderen de keuze in vrij spel en waar mogelijk wordt aandacht besteed aan het geven van spelimpulsen. Tijdens de woensdagnamiddag is er een gevarieerd activiteitenaanbod waarbij de verschillende expressievormen aan bod kunnen komen (knutselactiviteiten, dans, spel, beweging, kookactiviteiten, …).

Hiernaast is huiswerktoezicht een belangrijke taak voor de begeleiding die werken met lagere schoolkinderen. Zowel de begeleiding, de regiocoördinator, de kwaliteitscoördinator als de regiomanager trachten een goed contact uit te bouwen met ouders en de directies van de scholen, om op deze manier optimaal te kunnen inspelen op vragen en eventuele knelpunten en klachten.

Waar:
In alle Dilbeekse Scholen.

Contact:

  • Sint-Alena  – Sint Alena Bettendries - Jongslag Kleuter – Jongslag Lager – Regina Caeli Kleuter – Regina Caeli Lager - ’t Keperke –Klimop – Trip Trap:
    Teambegeleider - coach zuid: GSM 0489 94 82 89 of dilbeek.zuid@infano.be
  • ‘t Klavertje Vier – Klein Klein Kleuterke – De Kriebel – Don Bosco – Broederschool – Savio Kleuterschool – BS GO! De Vlinder :
    Teambegeleider - coach noord GSM 0489 94 95 24 of dilbeek.noord@infano.be

Voorwaarden

Enkel voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.