VONK Dilbeek

Wat

VONK staat voor Vrijblijvend Ondersteuningsnetwerk voor gezinnen met jonge kinderen. Samen met geëngageerde partners zet OCMW Dilbeek in op integrale gezinsondersteuning. De ondersteuning bestaat uit begeleidingstrajecten aan huis en ouderbijeenkomsten voor en door gezinnen in kansarmoede.

Sinds 2013 zet OCMW Dilbeek voluit in op kinderarmoedebestrijding en dit dankzij de impuls van Vlaamse subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding. De partners die in Dilbeek de handen in elkaar slaan om kinderarmoede te bestrijden zijn gemeente en OCMW Dilbeek, Kind en Gezin, Solidariteit voor het Gezin - CKG Sloebernest & HOPON en CAW Halle-Vilvoorde.

Procedure

In de eerste plaats zijn er de begeleidingstrajecten aan huis voor kwetsbare gezinnen met kinderen tussen nul en drie jaar. Hiermee bereiken we een ruimere kwetsbare doelgroep dan enkel OCMW-cliënten. Het OCMW vormt de draaischijf van de begeleidingstrajecten, zorgt voor de afstemming van de verschillende partners en bewaakt dat de begeleiding blijft aansluiten bij de vraag, de behoeften en het tempo van het gezin.

Een tweede luik bestaat uit de ouderbijeenkomsten. Deze krijgen vorm dankzij de input van de gezinnen zelf, zowel inhoudelijk als wat betreft de randvoorwaarden (locatie, tijdstip, kinderopvang, vervoer, …). De maatschappelijk werker van het OCMW neemt de algemene coördinatie op en is tegelijk de vertrouwenspersoon van de gezinnen. Solidariteit voor het Gezin - HOPON staat inhoudelijk in voor de bespreking van de opvoedingsthema’s die de gezinnen zelf bepalen.

Subsidies:

Dankzij de structurele middelen kinderarmoedebestrijding vanuit Vlaanderen krijgen we de kans om op lokaal vlak samen met de gemeente, de lokale en regionale actoren en niet in het minst met de mensen in kansarmoede zelf de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede.