Voedselbedeling

Het OCMW organiseert maandelijks een voedselbedeling voor personen, gezinnen die het financieel moeilijk hebben. 
De samenstelling van de voedselpakketten is afhankelijk van de beschikbare voeding en kan o.a. volgende producten bevatten: rijst, halvolle melk, confituur, olie, groenten in blik enz.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor de gratis voedselpakketten moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Dilbeek en er effectief verblijven
  • een werkelijk inkomen hebben dat onder de armoededrempel ligt

Procedure:

U dient zich aan te melden op het OCMW.
De maatschappelijk werker onderzoekt uw financiële en sociale situatie en bepaalt of u aan de voorwaarden voldoet.
Wanneer u recht heeft op voedselpakketten, krijgt u een schriftelijke uitnodiging.

Wat meebrengen:

Om voldoende zicht te krijgen op uw financiële situatie, dient u het volgende mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • een kopie van het aanslagbiljet, de pensioenfiche of de fiche van het vervangingsinkomen
  • een overzicht van alle inkomsten (van alle meerderjarige gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • het huurcontract

Kosten:

Het voedselpakket is gratis.

Praktische info:
De voedselbedeling gaat door in het Administratief Centrum, Itterbeeksebaan 210, 1701 Dilbeek, elke 1ste maandag en woensdag van de maand.

 

Het Reglement betreffende het aanbieden van gratis voedselhulp van het FEAD werd goedgekeurd door de OCMW-Raad van 28/5/2019.