VIERBEKENWANDELING

  • Startpunt: Huisje Mostinckx 
  • Afstand: 9,7 km of 6,3 km (verkorte wandeling)
  • Parkeermogelijkheid aan het startpunt Natuurwandeling 
  • Wees voorbereid: deze wandeling bestaat vooral uit onverharde en smalle paden 
  • Geschikt voor all-terrain kinderwagens

Deze prachtige natuurwandeling vertrekt aan het authentieke Huisje Mostinckx en leidt je bijna uitsluitend langs trage wegen. De wandeling dankt haar naam aan de Zierbeek, de Zibbeek, de Plankenbeek en de Doornbeek. Deze beken ontspringen op de heuvelflank tussen Schepdaal en Sint-Martens-Bodegem en monden uit in de Molenbeek. Ze zijn dikwijls verdoken in het groen van bomen en overvloedige oevervegetatie. Vroeger kregen deze beken het hard te verduren: ze deden dienst als riolering, werden weggemoffeld in kokers en buizen en kregen verder weinig aandacht. Maar het tij is gekeerd. Vandaag worden de beekvalleien gekoesterd als groene corridors voor fauna en flora en voor wandelaars