Vernieuwing atletiekpiste Roelandsveld

Wat gaan we doen?

Vanaf 22 september start een volledige vernieuwing van de atletiekpiste op sportcomplex Roelandsveld. Daarmee bouwen Dilbeek en Sport Vlaanderen aan de toekomst van de populaire sport. De werken duren tot juni 2024.

De huidige piste werd ingehuldigd in 1984 ter vervanging van de sintelpiste die er daarvoor lag. Na al die jaren heeft ze dus meer dan haar dienst bewezen. De toplaag werd wel enkele keren vervangen en er werden kleinere renovaties uitgevoerd, maar na 40 jaar intensief gebruik is ze nu echt helemaal afgeleefd. Voor officiële wedstrijden was de piste overigens al even afgekeurd.

De belangrijkste gebruiker van de atletiekpiste is DAC. Voor hen is de vernieuwing een ideale springplank om nog meer mensen de kans te bieden zowel recreatief als competitief aan atletiek te doen.

Er kunnen vanaf volgend seizoen ook weer kwaliteitsvolle wedstrijden aangeboden worden zoals de ‘Gouden 1000’ én de in het atletiekmilieu bekende ‘Dilbeekse Meerkampen’, waarvan in 2018 nog de 35ste editie werd gehouden.

Ook heel wat Dilbeekse scholen maken gebruik van de piste. Zeker voor de scholen die een sportrichting tellen, zoals Hogeschool Odisee en Don Bosco Groot-Bijgaarden, is het project een grote meerwaarde.

In de renovatie worden bijvoorbeeld meerdere kogelstanden voorzien, wat de oefenkansen verhoogt. De polsstokstand wordt verplaatst naar de lange zijde van de piste waardoor de atleet een aanloopkeuze heeft, afhankelijk van de windrichting. Een extra insteekbak ter hoogte van de aankomstzone van de atletiekpiste biedt ook een meerwaarde tijdens wedstrijden.

Waar staan we al?

Samen met studiebureau SWECO en in overleg met de Dilbeekse Atletiek Club (DAC), werd een bestek opgemaakt voor een grondige renovatie van de Atletiekpiste Roelandsveld. De uitvoering werd gegund aan de firma LESUCO voor een bedrag van net geen 2 miljoen euro. Daar tegenover stond wel de voorwaarde dat de subsidie van Vlaanderen zou toegekend worden. Die werd eind juli bevestigd voor een bedrag van 1.186.575,95 euro.

 

Hinder

Tijdens de werken kunnen de bewoners van de omliggende straten en de gebruikers van het Roelandsveld mogelijk hinder ondervinden door de werken. Zo zal er geen toegang tot de site mogelijk zijn via de Sportlaan. Daar worden de werftoegangen én de opslag van werfmaterialen voorzien. Enkel leveringen en eigen diensten zullen de hoofdtoegang in de Sportlaan kunnen gebruiken. Om het in- en uitrijden van de werf vlot en veilig te garanderen zal er op werkdagen tussen 6.30 en 18 uur ook een parkeerverbod gelden ter hoogte van de bovenzijde van de rotonde aan het einde van de Sportlaan. Er komt een tijdelijke fietsenstalling die toegankelijk is via de Roelandsveldstraat.

Naast de atletiekclub maken ook voetbalclub VC Groot-Dilbeek en tennis-en padelclub Roelandsveld gebruik van de site. Zij én hun supporters  zullen de toegang via de Roelandsveldstraat kunnen gebruiken.

Ook de Finse piste zal tijdens de werken slechts gedeeltelijk en in dubbele richting gebruikt kunnen worden. Joggers kunnen ook uitwijken naar onze Finse piste aan het sportcentrum Caerenbergveld in Schepdaal of gebruik maken van de bewegwijzerde looplomlopen (blauw 5Km en rood 9Km).