Verantwoordelijke kinderopvang (vervanging)

Print

Functieomschrijving

De EVA -vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek organiseert vandaag kinderopvang voor 49 kinderen van 0 tot 3 jaar in kinderdagverblijf ’t Bijgaardje in Groot-Bijgaarden, voor 36 kinderen van 0 tot 3 jaar in kinderdagverblijf ’t Klein Keperke in Itterbeek en staat in voor de globale werking van de dienst voor opvanggezinnen.

 • Je werkt als verantwoordelijke in een team van EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek binnen de stroom Welzijn van gemeente en OCMW Dilbeek. De missie van de stroom welzijn luidt : “ vanuit de krachten van het individu en de gemeenschap samen met partners (sociale organisaties, verenigingen,...) voorwaarden en een aanbod op maat creëren, om de ontplooiing, het welbevinden en de levenskwaliteit van iedereen te garanderen.”
 • Je werkt nauw en actief samen met de andere verantwoordelijken van de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek. Jullie versterken en ondersteunen elkaar.
 • Als verantwoordelijke sta je in voor de dagelijkse leiding van de organisatie van de kinderopvang van de vzw en behartig je de belangen van de kinderen, hun ouders en het personeel.
 • Je staat in voor de uitvoering en de opvolging van de doelstellingen van de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek. Je zorgt voor de continuïteit en bewaakt de kwaliteit van de opvang. Verder sta je ook in voor de aanwerving en selectie van personeel, de personeelsadministratie, het opmaken van de werk- en vakantieroosters, de inschrijvingen, de facturatie naar de ouders, het beheer van het budget en de accommodatie,…
 • Als verantwoordelijke motiveer, leid en inspireer je de individuele teamleden en het team als geheel, dit zowel voor de kinderdagverblijven als voor de onthaalouders.
 • Je bent een aanspreekpunt voor de ouders en communiceert op een heldere wijze over het inschrijvingsbeleid, het pedagogisch beleid, het huishoudelijk reglement en andere belangrijke aspecten van de werking. Je hebt voeling en houdt rekening met gezinnen met verschillende leefvormen, met de leefwereld van gezinnen in armoede en/of gezinnen met een andere sociaal-culturele achtergrond.
 • Je werkt actief samen met het team kind- en jongerenwelzijn en andere interne en externe partners.
 • Je bent op de hoogte van en hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvang.

Profiel

 • Je bezit een diploma dat in aanmerking komt als kwalificatiebewijs groeps- en gezinsopvang verantwoordelijke vanaf 19 opvangplaatsen. https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-vanaf19plaatsen.pdf
 • Je stelt je ondersteunend en coachend op in de relatie met je medewerkers. In de omgang met je medewerkers ben je betrokken, respectvol en integer. Je vertrekt steeds vanuit een positieve houding.
 • Je hebt een groot organisatievermogen en werkt klantgericht.
 • Je bent sterk in analyseren en interpreteren van nieuwe wetgeving, behoeften en externe tendensen.
 • Je bent een sterke netwerker en gaat op zoek naar de verbinding tussen mensen en organisaties.
 • Je bent leergiering, openminded en kan goed om met veranderingen.
 • Je bent flexibel bereid om wisselende taken op te nemen in functie van de noden. Bereid zijn om mee in te springen in de leefgroepen is een must.
 • Je hebt voeling met en een sterke interesse in de sector kinderopvang.
 • Je kan vlot werken op computer in microsoft office (excel, word en outlook) en leert nieuwe softwareprogramma’s van kinderopvang gemakkelijk aan.
Jobgerelateerde competenties
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Samen met het team de activiteiten evalueren
 • Het educatieve project aanpassen volgens de ontwikkeling en de werking van de groep kinderen
 • Dossiers van kinderen administratief opvolgen en gegevens doorgeven aan ouders, boekhoudkundige dienst, ...
 • Het totale educatieve project uitwerken of aanpassen volgens de specificiteit van de organisatie (kinderdagverblijf, kinderopvang, ziekenhuisdienst, …)
 • Ouders informeren over de werking van een opvangdienst en de integratie van de kinderen tijdens de aanpassingsperiode organiseren
 • De leef- en opvangruimte van de kinderen inrichten en de veiligheid van de inrichting controleren
 • Ouders en medewerkers adviseren en sensibiliseren over opvoeding en het voorkomen van mishandeling, analfabetisme en thuisrisico’s
 • Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)
Persoonsgebonden competenties
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

Aanbod

 • Een vervangingscontract (tewerkstellingsbreuk 80 of 100 % in overleg te bespreken)
 • Contract van bepaalde duur - van 14 september 2020 tot 28 februari 2021
 • Je werkt in een warme, mensgerichte omgeving, waar ruimte is voor eigen initiatief.
 • Je werkt met wisselende uurroosters op verschillende locaties.

Interesse?

Bezorg volgende documenten aan kinderopvang@dilbeek.be voor 31 juli 2020.

 • Een CV en sollicitatiebrief
 • een kopie van het vereiste diploma
 • een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • indien je je bachelorstudies niet in het Nederlands hebt gedaan: een taalattest C1 (lezen en luisteren) en B2 (spreken en schrijven)

De datum van verzending van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op via kinderopvang@dilbeek.be

Plaats tewerkstelling
 • 't Klein Keperke
 • Keperenbergstraat 11 1701 ITTERBEEK