Validering documenten deeltijdse arbeid

Wat

Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden bovenop uw loon een uitkering ontvangen van de RVA. Voor meer informatie over deze aanvraag kan u terecht bij uw vakbond.

Tijdens de periode van deeltijdse arbeid dient u maandelijks een controleformulier in te dienen bij uw vakbond. De naam van dit document is 'C3-deeltijds'. 

Deze documenten 'C3-deeltijds' moeten door het gemeentebestuur gevalideerd worden, ten laatste op de laatste dag van de lopende maand.

U moet zich persoonlijk om de drie maanden bij uw gemeente aanbieden om de controleformulieren 'C3-deeltijds' voor drie maanden te laten valideren. Op het einde van elke maand moet u het gevalideerde en correct ingevulde formulier 'C3-deeltijds' overhandigen aan uw vakbond. Het is deze uitbetalingsinstelling die zal bepalen of u kan uitbetaald worden of niet.

U kan voor deze validering op twee plaatsen terecht bij de gemeente. Zie hiernaast voor de contactgegevens en de openingsuren.