Thuiszorg - Gezinszorg

Wat

Gezinnen of alleenstaanden die niet in staat zijn hun huishoudelijke taken uit te voeren omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

De dienst gezinszorg van het OCMW Dilbeek wil bijstand verlenen aan ouderen, alleenstaanden en gezinnen die door ziekte, handicap, leeftijd en bijzonder omstandigheden tijdelijk of langdurig moeilijkheden ervaren in het dagelijkse leven.

De dienst biedt:

  • verzorgende hulp: hulp bij dagelijks en wekelijks toilet, hulp bij aankleden...
  • praktische, huishoudelijke hulp: bereiden van maaltijden, boodschappenhulp...
  • psycho - sociale hulp: rouwverwerking, luisterend oor...
  • administratieve hulp

Sinds 1 januari 2004 is de dienst van het OCMW Dilbeek toegetreden tot de regionale dienst gezinszorg "Welzijnskoepel West - Brabant". Dit is een samenwerkingsinitiatief tussen verschillende OCMW's uit de regio.

Er is nagenoeg geen wachtlijst; wanneer de eigen dienst de hulpverlening niet zelf kan organiseren wordt beroep gedaan op de verzorgenden van de privé diensten gezinszorg die op het grondgebied van onze gemeente operationeel zijn (vb. Familiehulp, Leda...)

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

  • Inwoner zijn van de gemeente Dilbeek
  • Geen leeftijdsvoorwaarde

Bedrag

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.