Mantelzorgsubsidie (OCMW)

Wat

Mantelzorg is de extra en niet professionele zorg, die aan een zwaar zorgbehoevende persoon wordt gegeven door iemand uit zijn of haar directe omgeving. Die persoon wordt de mantelzorger genoemd.

De mantelzorgsubsidie is bedoeld voor de mantelzorger.

De subsidie is een erkenning voor de inzet van de verzorgende, en geen verloning voor de geleverde prestaties.

Voorwaarden

  • De verzorger is gedomicilieerd in Dilbeek.
  • De zorgbehoevende moet minstens 65 jaar zijn. 
  • De zorgbehoevende is gedomicilieerd in de gemeente Dilbeek.
  • De zorgbehoevende moet aan volgende voorwaarden voldoen:

     a) ofwel: voor minstens 80% gehandicapt zijn volgens de beslissing van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

         ofwel: minstens 35 punten scoren op de Bel-schaal (zorgverzekering)

         ofwel: beantwoorden aan het B of C-profiel op de Katz-schaal  (zorgverzekering)

     b) de verhoogde tegemoetkoming krijgen (via uw ziekenfonds)

Bedrag

  • De gemeentelijke subsidie bedraagt 40,00 euro per maand en per zorgbehoevende. 
  • Per zorgbehoevende kan slechts aan één verzorger een subsidie worden toegekend en uitbetaald.

Documenten