Kortverblijf Breugheldal

Wat

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Ze zijn verbonden aan een woonzorgcentrum of aan een centrum voor herstelverblijf.

De dienstverlening is er grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: u krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en speciale contacten met de andere CVK- en woonzorgcentrumbewoners.

Een thuiswonende oudere kan voor elke dagen, een week of meer (maximaal 90 dagen per jaar waarvan maximum 60 dagen opeenvolgend) naar het WZC Breugheldal komen in kortverblijf. Dit om de familie, die instaat voor de zorg, te ondersteunen en hen de mogelijkheid te bieden om wat rust te nemen.

Er zijn 3 kamers kortverblijf in het WZC Breugheldal: één op afdeling Binnenhof (inw. € 54.30/dag, niet-inw. € 57.54/dag) , één kamer op afdeling Mullenhof (inw. € 54.30/dag, niet-inw. € 57.54/dag) en één op afdeling Neerhof (beschermde afdeling voor personen met dementie, inw. € 52.22/dag, niet-inw. € 55.08/dag).

Ook andere privé - woonzorgcentra in Dilbeek bieden deze dienstverlening aan.

Voorwaarden

U kunt terecht in een centrum voor kortverblijf als:

  • u 65 jaar of ouder bent.
  • de personen die u normaal thuis verzorgen dat een tijdje niet meer kunnen, bv. als ze op vakantie zijn of ziek zijn.
  • u een tijdje meer verzorging nodig hebt dan normaal, bv. als u gevallen bent.

In sommige gevallen is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien.

Meer informatie