Hulp nodig bij administratieve taken

Wat

Iedere persoon die moeilijkheden ondervindt bij het vervullen van administratieve taken zoals het invullen van formulieren, het begrijpen van brieven/teksten, het opmaken van brieven enz. kan hierbij hulp krijgen.

Voorwaarden

Moeilijkheden ondervinden bij het vervullen van administratieve taken zoals bijvoorbeeld:

  • Digitaal aanvraagformulier voor studietoelagen (DAF) met ID-kaart van maatschappelijk werker
  • Inschrijving bij sociale huisvestingsmaatschappijen actief in Dilbeek
  • Dossier bij DAVO voor voorschotten op alimentatiegelden en terugvordering achterstallen
  • Aanvraag Vlaamse of gemeentelijke huurpremie
  • Aanmeldingssysteem voor inschrijving Dilbeekse scholen
  • Documenten invullen van RVA, pensioendienst, vakbond, fiscus, e.d.