Dagopvang voor ouderen

Wat

Ouderen die alleen, bij hun partner, familie of vrienden wonen en kiezen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven, overdag bij ons terecht.

De oudere kan psychische, fysieke en/of andere zorgvragen hebben. De partner, (klein)kinderen of familie, kennissen of buren... de mantelzorgers, staan in voor de dagelijkse zorg. Het is een zware taak om dagelijkse 24 - uurszorg op langere termijn vol te houden.

Het dagcentrum kan deze zorgtaken, tijdens de dag, overnemen. Hierdoor krijgt de mantelzorger de nodige tijd en "adem"ruimte om huishoudelijke taken te doen, praktische problemen aan te pakken of ontspannende activiteiten mogelijk te maken. 

De oudere wordt tijdens zijn verblijf begeleid door gekwalificeerde medewerkers bij de nodige zorg en zinvolle tijdsbesteding. Ze kunnen ook hun sociaal isolement doorbreken.

Afhankelijk van de behoefte van de oudere of zijn mantelzorger, kan de oudere één of meerdere weekdagen beroep doen op deze dienstverlening.

Het dagcentrum Breugheldal is open van 8.30 uur tot 17.00 uur, gemiddeld zijn er ongeveer 15 ouderen per dag aanwezig.

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende oudere woont thuis en is ouder dan 65.
  • De zorgbehoevende oudere heeft geen zware medische verzorging en begeleiding nodig.
  • De oudere heeft geen acute medische problemen en kan binnen een groepswerking functioneren.

Procedure

U dient een afspraak te maken voor een informatief gesprek, indien wenselijk wordt er met de zorgpartners een zorgplan opgesteld.

Bedrag

Een inwoner van Dilbeek betaalt een dagprijs van € 26,36.

Vervoer binnen Dilbeek kan georganiseerd worden mits betaling.

Er is een tussenkomst van de mutualiteit mogelijk.

Meer informatie