Terugbetaling gederfde inkomsten van verenigingen (participatiepas)

Wat

Wat is een participatiepas voor vrijetijdsactiviteiten?

Aan vrijetijdsparticipatie zijn talrijke positieve effecten verbonden: zelfontplooiing, identiteitsontwikkeling, het ontdekken van talenten, het uitbouwen van een sociaal netwerk, ontspanning, gezondheid,… Voor mensen in armoede kan het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en het verenigingsleven de sleutel zijn om de cirkel van armoede te doorbreken.

Om mensen in armoede de kans te geven meer te participeren aan vrijetijdsactiviteiten ontwikkelde de gemeente Dilbeek de participatiepas. Met deze pas kunnen de inwoners van Dilbeek met een bescheiden inkomen tot 80% korting krijgen bij vrijetijdsactiviteiten.

Bij activiteiten georganiseerd door de gemeente en haar partners kon de participatiepas al gebruikt worden sinds 2013. Vanaf 2015 stapten ook alle Dilbeekse verenigingen, erkend door de jeugd- en de sportraad, mee in het participatieverhaal! De verenigingen van andere adviesraden kunnen ervoor kiezen om ook het participatietarief te hanteren. De jeugd- en sportverenigingen nemen best contact op met het welzijnspunt te Groot-Bijgaarden (zie contactgegevens hiernaast) voor meer informatie en praktische afspraken.

Met de participatiepas betaalt men tot 80% minder voor leuke activiteiten!

Die korting krijgt men bij:

 • zwembad Dilbeek
 • Cultuurcentrum Westrand
 • jeugdactiviteiten (speelplein Begijnenborre, Zomertaal ...)
 • sportactiviteiten (sportweken, ...)
 • cultuurevenementen
 • bibliotheek de Wolfsput
 • Lokaal Dienstencentrum Breugheldal In Kompanie
 • Ferm vzw (sociaal tarief bij opvang voor en na school in de basisscholen van Dilbeek en bij de vakantiewerkingen)
 • Dil’arte, kunstenacademie voor muziek, woord, beeld en dans voor het inschrijvingsgeld (tot en met 18 jaar)
 • erkende Dilbeekse jeugd- en sportverenigingen (tot en met 18 jaar) voor het inschrijvings- of lidgeld, de kampen en stages
 • Buurtrestaurant Nieuwenbos (Welzijnscampus te Groot-Bijgaarden)

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden voor het verkrijgen van een participatiepas: inwoner zijn van Dilbeek en een bescheiden inkomen hebben.

Men kan dit bewijzen door:

 • het bewijs van het ziekenfonds van de verhoogde tegemoetkoming (het vroegere OMNIO-statuut)
 • of met het meest recente aanslagbiljet van de belastingen
 • of met een bewijs collectieve schuldenregeling

Procedure

Werking participatiepas en ondersteuning voor verenigingen.

De Dilbeekse inwoner met een bescheiden inkomen kan een participatiepas aanvragen bij één van de welzijnspunten in Dilbeek of bij de maatschappelijk werker van het OCMW (indien OCMW-cliënteel). Meer info voor Dilbeekse inwoners omtrent de voorwaarden en het aanvragen van een participatiepas vindt u hier; Participatiepas Dilbeek.

De Dilbeekse inwoner toont de erkende vereniging de participatiepas en krijgt meteen de korting toegewezen. De erkende vereniging kan nadien via het aanvraagformulier een gedeeltelijke terugbetaling verkrijgen van de gederfde (niet ontvangen) inkomsten voor de deelnemers tot en met 18 jaar. (zie onderaan)

Opgelet! De aanvraag voor gedeeltelijke terugbetaling bij de gemeente moet binnen het jaar worden ingediend na de betaling met het participatietarief. 

De gemeente ondersteunt de erkende verenigingen die het participatietarief toepassen:

1. Het symbool van het participatietarief

Verenigingen die het participatietarief toepassen (korting van 80% voor de burger), kunnen een symbool gebruiken in hun publicaties zodat het duidelijk is voor de burger voor welke activiteiten de participatiepas kan gebruikt worden. U vindt het symbool onderaan deze pagina.

2. Gedeeltelijke terugbetaling gederfde inkomsten

Gezien het belang van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, heeft de gemeente zich geëngageerd om tussen te komen in een deel van de gederfde (niet ontvangen) inkomsten van de verenigingen. De tussenkomst geldt enkel voor deelnemers tot en met de leeftijd van 18 jaar. De terugbetaling van de gederfde inkomsten bedraagt 50% van de gederfde inkomsten, met een maximum van 40% van de normale kostprijs. (20-40-40-regel)

Vb. Het lidgeld van de vereniging bedraagt 150,00 euro. De bijdrage van de deelnemer in het bezit van een participatiepas bedraagt 20%, concreet betekent dit 30,00 euro. De gederfde inkomsten bedragen 80% van het lidgeld of 120,00 euro. De gemeente engageert zich om 50% van de niet ontvangen (gederfde) inkomsten terug te betalen aan de verenigingen. In dit voorbeeld bedraagt de terugbetaling 60,00 euro.

U vindt het aanvraagformulier voor de terugbetaling van de gederfde inkomsten onderaan.

Opgelet! De aanvraag voor gedeeltelijke terugbetaling bij de gemeente moet binnen het jaar worden ingediend na de betaling met het participatietarief. 

3. Info en advies

Voor vragen of meer informatie:

- omtrent terugbetaling: Welzijnscampus, Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden - 02 451 53 69 of participatiepas@dilbeek.be

- omtrent de aanvragen in het algemeen of over de doelgroep van de participatiepas: Welzijnspunt Campus Nieuwenbos, Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden - 02 451 69 46 of participatiepas@dilbeek.be of welzijnspunt@dilbeek.be

Documenten