Sportkoffer

Ontlenen van sportmateriaal

 
De inventaris van het sportmateriaal is aangepast en het sportmateriaal heeft ook een nieuw en beter plaatsje gekregen.
Geen onnodig gesleur meer! Alles is verplaatst naar de ruimte naast de toiletten (Roelandsveld).
 
Hieronder vinden jullie het reglement en het aanvraagformulier om sportmateriaal te ontlenen.
 
Jullie zullen ook een Excel document kunnen raadplegen waarin we een overzicht geven, wanneer welk materiaal nog beschikbaar is (enkel periode zomervakantie).