Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport

Vraag jouw projectsubsidie aan in 2022

Tijdelijk projectsubsidiereglement voor nieuwe initiatieven  

Deze tijdelijke projectsubsidie wil nieuwe en vernieuwende initiatieven steunen, met oog op een relance van het lokale vrijetijdsaanbod. De subsidie is van toepassing op de periode juni 2021 tot en met december 2022. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. 

 

Ondersteuning voor Dilbeekse verenigingen via het noodfonds in 2020 - 2022

De coronacrisis trof de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Voor Dilbeek gaat het om een bedrag van 708.909,52 euro.  

Deze Vlaamse middelen werden in 2020 -2021 ingezet via diverse acties op maat van het Dilbeekse vrijetijdsleven. De focus lag in eerste instantie op financiële ondersteuning, maar eveneens op logistieke en inhoudelijke ondersteuningsvormen.

Lokale verenigingen en organisatoren werden ondersteund door o.m. een tijdelijk subsidiereglement, het aanbod van hygiëne- en preventiematerialen voor zomerkampen, uitbreiding van de uitleendienst met specifiek corona-materiaal dat kosteloos kan ontleend worden, een vormingsdag voor vrijwilligers en een actieve promotiecampagne i.k.v. ledenwerving bij de heropstart in september 2021.

Op die manier ondersteunde Groep Dilbeek een succesvolle relance van Dilbeekse verenigingen en organisatoren. In werkjaar 2022 kan je tot december een aanvragen indienen voor de tijdelijke projectsubsidies noodfonds.

Vragen?

Stuur een mailtje naar noodfonds@dilbeek.be