Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport

Ondersteuning voor Dilbeekse verenigingen via het noodfonds in 2020 - 2022

 

De coronacrisis trof de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Voor Dilbeek gaat het om een bedrag van 708.909,52 euro. 

Deze Vlaamse middelen werden in 2020 -2022 ingezet via diverse acties op maat van het Dilbeekse vrijetijdsleven. De focus lag in eerste instantie op financiële ondersteuning, maar eveneens op logistieke en inhoudelijke ondersteuningsvormen.

 Lokale verenigingen en organisatoren werden ondersteund door o.m. een tijdelijk subsidiereglement, een tijdelijke projectsubsidie voor vernieuwende initiatieven, het aanbod van hygiëne- en preventiematerialen voor zomerkampen, uitbreiding van de uitleendienst met specifiek corona-materiaal dat kosteloos kan ontleend worden, een vormingsdag voor vrijwilligers en een actieve promotiecampagne i.k.v. ledenwerving bij de heropstart in september 2021. Op die manier ondersteunde Groep Dilbeek een succesvolle relance van Dilbeekse verenigingen en organisatoren.

 Vragen?

Stuur een mailtje naar noodfonds@dilbeek.be