Noodfonds

​Diverse ondersteuning voor Dilbeekse verenigingen via het noodfonds

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Voor Dilbeek gaat het om een bedrag van 708.909,52 euro. 

Om de noden in kaart te brengen, werden de Dilbeekse verenigingen bevraagd over de impact van de coronacrisis. Uit die rondvraag kwam naar voor dat verenigingen niet alleen nood hebben aan financiële middelen, maar ook aan logistieke en organisatorische ondersteuning. Daarom werd beslist om in twee fasen te werken.  

In een eerste fase ligt de focus op de acute nood aan financiële ondersteuning. Verenigingen gaven aan dat de extra kosten voor het coronaveilig organiseren van activiteiten, de gemaakte kosten voor activiteiten die niet konden doorgaan en vaste doorlopende kosten hoog kunnen oplopen. Ook het wegvallen van allerlei fondsenwervende activiteiten weegt voor sommige verenigingen zwaar door.  

In een tweede fase wil groep Dilbeek een stap verder gaan en kijken naar maatregelen met een meer structurele en duurzame impact. Samen met verenigingen en vrijwilligers zal een kader uitgewerkt worden voor noden die niet noodzakelijk financieel zijn, maar wel nieuwe initiatieven en toekomste evenementen kunnen aanmoedigen.

Aanvragen voor het noodfonds konden ingediend worden van 2 december tot 28 februari. 

Vragen?  
Stuur een mailtje naar noodfonds@dilbeek.be