Nieuwbouw

Nieuwbouw Begijnenborre 2.0 - speelpleinwerking & kleuterschool

In de zomer van 2015 startte een procedure bij Team Vlaams Bouwmeester voor de aanstelling van een architect en uit meer dan 90 kandidaten en 4 geselecteerd ontwerpen werd in september 2016 gekozen voor het concept van Team Begijnenborre  bestaande uit Carton123 / Natural Born Architects / Atelier Starzak Strebicki / Atelier Arne Deruyter.  Het ontwerp werd verder uitgewerkt en verschillende keren besproken met de buurt. Inmiddels is de bouwvergunning afgeleverd, werd de erfpacht voor het terrein aangepast en is het project in aanbesteding. Het ontwerp is door het gedeeld gebruik niet alleen duurzaam qua opzet, maar zal ook energiezuinig zijn (BEN) en voorzien van groendaken en een PV-installatie.

Het cirkelvormig ontwerp weeft zich tussen de bestaande rijen lindenbomen. Er is een vleugel met 8 kleuterklasjes en een vleugel met aanpasbare speellokalen voor de speelpleinwerking. De vleugels ontmoeten elkaar centraal bij de gedeelde ruimtes. Zowel de speelpleinwerking als de school zal kunnen gebruik maken van een refter met keuken, een polyvalente zaal, staflokalen en het sanitair. De cirkel wordt rond gemaakt met luifels die de kinderen overdekte speelruimte bieden.  

Ook de unieke gedeelde buitenruimte kreeg een gedetailleerd ontwerp. Het wordt een echt natuurlijk speelparadijs met natuurlijke speelelementen ingebed in het landschap. Het terrein wordt geen afgebakend fort met klassieke omheining maar moet ook buiten de schooluren bruikbaar zijn als openbaar speelterrein. Ook aan de mobiliteit is gedacht: de focus ligt op de zachte weggebruiker met een nieuwe ingang, de toegang voor wagens wordt veiliger door een verbreding van de weg en er is ook een nieuwe parkeerzone voorzien die buiten de piekmomenten als speelzone kan gebruikt worden.

De werken zijn sinds oktober 2019 gestart. Tijdens de werken blijft de kleuterschool ter plaatse. De containerklassen kunnen blijven staan maar de speelruimte zal zich naar de achterkant van het terrein verplaatsen. De speelpleinwerking verhuist tijdelijk naar jeugdcentrum Castelhof. De hoop is tegen de zomer van 2021 de nieuwe lokalen in gebruik te kunnen nemen.